Vijci

Vijci

SKU: 21 Category:
000

Koriste se za pričvršćivanje gips-karton ploča na CD, UD, CW i UW profile

– Vijak TN 25mm
– Vijak TN 35mm
– Vijak TN 45mm
– Vijak TN 55mm
– Vijak TN 70mm
– Vijak TB 25mm
– Vijak TB 35mm
– Vijak TB 45mm
– Vijak TB 55mm
– Vijak GN 35mm
– Vijak GN 55mm