Vijak sa tiplom

Vijak sa tiplom

SKU: 22 Category:
000

Služi za pričvršćivanje profila na čvrste podloge (beton, opeku, blok …). Konstrukcija tiple od PP garantuje brzo i lako instaliranje sistema. Šaraf se pri montaži ukucava čekićem, što u mnogome ubrzava tok montaže sistema.

– Vijak sa tiplom SMK 6*40mm
– Vijak sa tiplom SMK 6*60mm
– Vijak sa tiplom SMK 6*80mm